Drugie spotkanie partnerów EcoMentor, 16-17.05.2017, Larissa, Grecja

Drugie spotkanie partnerów EcoMentor, 16-17.05.2017, Larissa, Grecja

Konsorcjum projektu EcoMentor odbyło drugie spotkanie partnerów. Gospodarzem spotkania był grecki partner DIMITRA i spotkanie odbyło się w jego siedzibie w Larisie, Grecja. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów: IOŚ-PIB i ITeE-PIB (Polska), SINERGIE (Włochy) i ICERMS (Szkocja).

Spotkanie trwało dwa dni. Pierwszego dnia partnerzy omawiali plan rozpowszechniania informacji o projekcie i wyników projektu (broszury, strona internetowa, Facebook, biuletyny. Następnie partnerzy omówili postęp realizacji rezultatów pracy intelektualnej IO1 i IO2 oraz przyszłe terminy.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się dyskusją nad rezultatów pracy intelektualnej IO3 “Kurs zawodowy dla mentorów w eko-przemyśle z elementami blended learning”. Partnerzy zapoznali się również z procesem potwierdzania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Szkocji, w tym ze stosowanymi metodami oceny.

Spotkanie partnerów zakończyło się ustaleniem planu i terminów na następne sześć miesięcy projektu.

 

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: