Spotkanie rozpoczynające projekt EcoMentor, 8-9.12.2016, Warszawa, Polska

Spotkanie rozpoczynające projekt EcoMentor, 8-9.12.2016, Warszawa, Polska

Celem projektu EcoMentor jest stworzenie systemu certyfikacji mentorów w eko-przemyśle.

Koordynatorem projektu jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, więc pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie. Spotkanie trwało przez dwa dni i uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich pięciu partnerów: IOŚ-PIB i ITeE-PIB z Polski, ICERMS ze Szkocji, SINERGIE z Włoch i DIMITRA z Grecji. Każdy z partnerów przedstawił prezentację o swojej organizacji, a następnie partnerzy dyskutowali o celach projektu i planowanych działaniach.

Drugiego dnia omówione zostały kwestie dotyczące zarządzania projektem, wewnętrznego monitoringu i oceny wpływu projektu.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata i zaplanowane jest opracowanie sześciu Rezultatów Pracy Intelektualnej (IO):

  1. Standard kompetencji zawodowych dla mentorów w eko-przemyśle
  2. Program szkolenia dla mentorów w eko-przemyśle
  3. Kurs zawodowy dla mentorów w eko-przemyśle z elementami blended learning
  4. System certyfikacji mentorów w eko-przemyśle
  5. Kompendium metodyczne i organizacyjne systemu ECVET dla mentorów w eko-przemyśle
  6. Monografia podsumowująca wyniki projektu

Pełny opis Rezultatów

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: