Αρχική Σελίδα

 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και τον έλεγχο του συστήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων των μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (eco-industry).

Οι μέντορες είναι έμπειροι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

 

Οι στόχοι του έργου:

- Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο

- Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία

- Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων

 

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Μείνετε σε επαφή μαζί μας προκειμένου να ενημερώνεστε για την πρόοδο και τα νέα του προγράμματος EcoMentor.
Είναι ευπρόσδεκτη κάθε επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη «φόρμα επικοινωνίας» για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να αποστείλετε email (contact@dimitra.gr).


Email
Μήνυμα

Συνεργάτες: